Hvad er Marte Meo


Marte Meo er en samspilsmetode, der anvender video til at fremme samspil og kommunikation mellem mennesker.

Marte Meo metoden bruges, når der er adfærds- kontakt- og trivselsproblemer eller man søger svar på, hvorfor én person har det gode samspil, og andre har svært ved at komme i kontakt?

Marte Meo kommer fra det latinske ”mars martis” og betyder ”ved egen kraft”. Begrebet referer til, at alle har naturlige potentialer til at udvikle kommunikationen i samspil med andre. Disse samspilskompetencer kan vi udvikle, når vi identificerer og fokuserer på dem.
Marte Meo metoden har fokus på det, der lykkes i samspillet.

Marte Meo er med til at omskrive historier om fastlåste konfliktsituationer, til historier om, at der er muligheder og nye veje.

Værdisæt, teori og metode


Metoden er ressourceorienteret, og har sit værdisæt i den humanistiske tankegang, hvor mennesket betragtes som unikt, værdifuldt og søgende efter at opnå et meningsfuldt samspil med andre. Adfærdsproblemer er ofte en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil. Når den professionelle part i et samspil ændrer sin måde at kommunikere og være sammen på, vil samspillet ændre sig.

Marte Meo har sit teoretiske tilhørsforhold i moderne udviklingspsykologi, som har lært os, at samspillet er af afgørende betydning for udvikling og trivsel.

Marte Meo metoden består af to dele:


1. En analysedel, hvor samspillet mellem de involverede parter analyseres, og det enkelte menneskes kompetencer findes, som udgangspunkt for den konkrete supervision.
2. En interventionsdel, hvor udvalgte dele af analysen vises ved hjælp af små filmklip, til de mennesker, der har bedt om hjælp. De konkrete mulighedesbilleder viser, hvilke elementer i samspillet der skal udvikles, for at afhjælpe det aktuelle problem.

Det betyder ganske enkelt: Korte videooptagelser giver mulighed for at observere samspil og kommunikation, og analysere meget detaljeret. Herved får man øje på, hvor der er god kontakt, hvad den demente kan og har behov for at blive støttet i. Man arbejder videre med disse mulighedsbilleder.

Det praktiske, når vi filmer

Information og samtykke.
Før film-optagelse drøfter vi, hvad Marte Meo er, og hvad i kan forvente af et forløb.
Der skal være skriftligt samtykke fra den demensramte/ pårørende samt fra den plejeperson, der skal filmes.
I arbejdet med videofilmene er alle underlagt tavshedspligt. Videofilmene opbevares af Marte Meo terapeuten, og slettes når forløbet er afsluttet.

Filmoptagelse.
Optagelsen tager udgangspunkt i det spørgsmål / problem i har vedrørende den demensramte.
Der optages korte klip a´ ca. 5-10 min af et almindeligt dagligdags samspil. Det kan være sekvenser fra samtale, et måltid, tandbørstning, påklædning eller lignende.
Jeg analyserer filmoptagelserne detaljeret, for at finde hvornår samspil og kommunikation er optimal og udviklingsstøttende, samt hvad den demensramte har brug for, for at kunne indgå i et positivt samspil.
Vi aftaler et tidspunkt, hvor plejepersonen får tilbagemelding = supervision på filmen. Man tager udgangspunkt i den del af samspillet, der virker, og bygger videre herfra.

Tilbagemelding og arbejdspunkt.
En tilbagemelding tager ca 30 min.
Jeg viser jer små klip som tydeliggør, hvad der virker i samspillet og hvilke signaler den demensramte sender. Klippene viser mange små detaljer og giver forståelse for den demensramte som person, og for demenssygdommen som årsag til ændret adfærd.
Ud fra analysen får i et arbejdspunkt som i arbejder med til næste filmoptagelse. Når opgaven er løst, afsluttes forløbet. Der er som regel 3-4 filmoptagelser i et forløb.
Metoden kan være et godt udgangspunkt for at skrive en Socialpædagogisk Handleplan.
Der kan gives skriftlig evaluering af et forløb efter aftale.